Μήλος Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Μήλος Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 22870 22700, 22701

Αγροτικό Ιατρείο Αδάμαντα
Τηλ: 22870 21755

Αστυνομικό Τμήμα
Τηλ: 22870 21204

Τουριστική Αστυνομία
Τηλ: 22870 21378

Τουριστικές Πληροφορίες
Τηλ: 22870 22445

Αεροδρόμιο Μήλου
Τηλ: 22870 22381

Λιμεναρχείο Μήλου
Τηλ: 22870 22100

Τελωνείο
Τηλ: 22870 22282

Κτηνιατρίο
Τηλ: 22870 21230

 

 

 

 

ΜΗΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ